L'Associació Beach Tennis de Catalunya


abtcat cat nouL'Associació de Beach Tennis Catalunya és un projecte creat per amants del beach tennis de diferents perfils: dirigents, tècnics i jugadors. Ens hem unit amb la finalitat de potenciar i donar a conèixer el Beach Tennis, un esport encara força desconegut a Catalunya però amb un alt nombre de practicants, com és el cas d'Itàlia.

Per promocionar i practicar el beach tennis, l'Associació organitza jornades de promoció i entrenament, i competicions habitualment. Tot i que el lloc principal de trobada és la platja de la Barceloneta a la ciutat de Barcelona, les nostres activitats estan obertes a tot l'àmbit català. L'Associació de Beach Tennis Catalunya, és una enitat esportiva, formada per persones físiques sense finalitats lucratives.

L'Associació té com a objectiu el desenvolupament del beach tennis i de l'activitat física en general.

L'ABTCat està inscrita al Registe d'Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport.L'ABTCat està inscrita en el Fitxer d'Entitats de l'Ajuntament de Barcelona i forma part del Consell de barri de Sant Andreu. L'ABTCat està afiliada a la IFBT (Federació Internacional de Beach Tennis), i obstenta la seva representació al nostre país.

Els Principis de l'ABTCat

Missió
La missió és el foment, promoció i desenvolupament de la pràctica del beach tennis a tot l'àmbit català.

Visió
La visió de l'Associació és la:
D'una associació en la qual és agradable i gratificant participar.
D'un projecte que és socialment responsable.
D'un projecte amb la igualtat home - dona en els òrgans de decissió.
D'un projecte accessible per a tots.

Valors
Hàbits saludables per la societat.
Esport per a joves.
Ús saludable i cívic de l'espai públic.
Forma d'integració de totes les cultures a través de l'esport.

Col·laboradors:


Pro Beach Tennis Store

Topspin
XC Group

Casa Ametller

Amb el suport: